Branding

Naším cieľom bolo vytvorenie loga, ktoré bude reprezentovať spokojnosť. Deratizácie môže byť pre mnoho ľudí nepríjemná téma, a preto u nich chceme vytvoriť pocit pohody a istoty ihneď pri tom, ako uvidia logo iDeratizácie. 

Logo sústredime na koncový výsledok spokojnosti, po tom, ako už je deratizácia hotová a klienti vedia, že ich domov alebo kancelária je už v poriadku. Túto emóciu v novom logu reprezentuje symbol úsmevu.

 

final-fig
id-logo-1
id-log

Komunikácia

Nový symbol bude používaný na reprezentáciu konkrétneho konceptu alebo myšlienky, a bude slúžiť ako grafický prvok na vizuálnu identifikáciu tohto konceptu v rôznych kontextoch.

id-hp

Komunikácia

Nový symbol bude používaný na reprezentáciu konkrétneho konceptu alebo myšlienky, a bude slúžiť ako grafický prvok na vizuálnu identifikáciu tohto konceptu v rôznych kontextoch.

id-hp
Untitled-3

Symbol je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, zreteľný a ľahko zapamätateľný. Používame čisté a jednoduché línie, ktoré budú podporovať jeho jedinečný charakter.

Symbol

je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý, zreteľný a ľahko zapamätateľný. Používame čisté a jednoduch…

case-ideratizacia-01
case-ideratizacia-02
final_bb

Symbol úsmevu komunikujeme  jak v offline tak aj v online priestore. Celý webdizajn sme navrhli s dôrazom na zachovanie novej identity, čím sme dosiahli jednotný komunikačný prejav.

Úsmev

komunikujeme  jak v offline tak aj v online priestore. Celý webdizajn sme navrhli s dôrazom na zachovanie novej identity, čím sme dosiahli jednotný komunikačný prejav.

iderat-web
deart-web
dearat2

Vytvárame vizuálne zážitky pre vašich zákazníkov.

hello@whad.sk

SLOVAKIA
+421 944 388 288

INTERNATIONAL
+421 950 590 656