Sucpks

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Zabezpečujeme zjazdnosť a prevádzkyschopnosť ciest II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja.

Sucpks

je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja.

DIZAJN

Dizajn manuál

Pre SUCPSK sme pripravili kompletný dizajnmanuál od claimu cez farebnosť až po grafické elementy. Pri primárnom prvku sme vyácdházali z tvaru ciest ktoré sme premietli do patternu. 

Nižšie je malá ukážka.

Ďalšie projekty

Predošlé
Ďalšie

Ďalšie projekty